Projekty

Projekt „Licentia poetica”, praca z filmem – sprawdzenia wartości i prawdziwości historyczno- kulturowych filmów fabularnych.

Projekt „Matura na 100%!” – celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie przedmiotów maturalnych oraz zwiększenie efektywności nauczania poprzez wprowadzenie testów kumulatywnych.

Dolnośląska Rodzina Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej jest wyjątkowym przedsięwzięciem edukacyjnym wykraczającym daleko poza ramy szkół w ramach edukacji formalnej.

Jest flagowym przedsięwzięciem Fundacji Zaawansowanych Technologii, łączy on młodych naukowców i autorytety naukowe, start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, szkoły, edukatorów i najlepsze uczelnie wyższe, duże miasta i małe miejscowości.

Badania jasno potwierdzają, że dzwonki powodują natężenie hałasu i podnoszą poczucie stresu zarówno u uczniów, jak i u nauczycieli. Dźwięk dzwonka na przerwę przyczynia się także do eskalacji energii uczniowskiej, a ponadto,  zdejmuje z uczniów odpowiedzialność za kontrolowanie czasu.

Szkoła pisała projekty w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Milicz

Uczniowie mieli okazję brać udział w wydarzeniach kulturalnych online w czasie trwania pandemii.

Nauczyciele biorący udział w Programie podnieśli swoje kompetencje w zakresie wykorzystania TIK w procesie nauczania oraz pracy zespołowej. Dzięki szkoleniowej Radzie Pedagogicznej z zakresu stosowania TIK oraz uczestnictwie w licznych webinariach, nauczyciele mieli okazję wzbogacić i unowocześnić swój warsztat pracy dydaktycznej.