Stypendyści

            W każdym roku szkolnym w I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu wybierany jest absolwent szkoły. Sylwetki kandydatów do tego honorowego tytułu przedstawiane są Radzie Pedagogicznej przez wychowawców poszczególnych klas.

Inicjatywa utworzenia Międzynarodowego Stypendium im. Łucji Skibińskiej zrodziła się podczas jubileuszu 50 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego w 1995 roku. Patronką tej zaszczytnej nagrody została nauczycielka Zielonego Liceum – pani prof. Łucja Skibińska.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

2006/2007 – Tomasz Bäcker – pierwszy raz w historii szkoły – Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendia powiatowe (otrzymują uczniowie mający na swoim koncie osiągnięcia w olimpiadach naukowych, bardzo dobre wyniki w sporcie, na polu artystycznym czy społecznym)

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Uczeń, który chce otrzymać tę zaszczytną nagrodę musi jednak spełniać określone kryteria.