Nauczyciel-wychowawca dokonuje charakterystyki ucznia, który ma zostać absolwentem pod kątem: uzyskanej średniej ocen, uczestnictwa w olimpiadach, konkursach i zawodach. Bierze również pod uwagę aktywne zaangażowanie kandydata w życie klasy i szkoły oraz jego działalność na rzecz środowiska lokalnego.

 

Absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu:

2019 r. - Szymon Nowak

2018 r. - Dominik Sip

2017 r. - Julia Walniczek

2016 r. - Joanna Kokot

2015 r. – Monika Kurowska

2014 r. – Adam Połubek

2013 r. – Dominik Delczyk

2012 r. – Aleksandra Jaskulska

2011 r. – Henryk Grzywna

2010r. – Joanna Morcinek

2009r. – Joanna Jaskulska

2008r. – Monika Kusch

2007r. – Tomasz Backer

2006r. – Przemysła Jeżewski

2005r. – Jacek Drab

2004r. – Marcin Maleszka

2003r. – Aleksandra Marciniak

2002r. – Wiesław Kaczmarek

2001r. – Krzysztof Kapała

2000r. – Konrad Piorunek

1999r. – Magdalena Bieroń

1998r. – Karolina Stefaniak

1997r. – Piotr Bezpałko

1996r. – Patryk Gańko

1996r. – Krzysztof Sobkowiak

1995r. – Mateusz Krzyzosiak

1994r. – Justyna Mazurkiewicz

1993r. – Iwona Stęclik

1992r. – Andżelika Janas

1991r. – Piotr Majer