1. Dyrektor: mgr Marzena Rokita

  Wicedyrektor: mgr Agnieszka Nowacka

  Nauczyciele:

 1. Barteczka Mirosław
 2. Besz Wiesława
 3. Bojko Sylwia
 4. Chytry Marcin
 5. Czujowski Artur
 6. Czuk Marta
 7. Duda Magdalena
 8. Hajdun Eugenia
 9. Jaskulska Beata
 10. Józefczyk Marcin
 11. Konopacka Amelia
 12. Kozal Mieczysław
 13. Laskowska-Janoś Emilia
 14. Lewandowska – Maćkowiak Iwona
 15. Ławniczak Jolanta
 16. Łuszczek Małgorzata
 17. Maciejewski Sylwester
 18. Moczulska Renata
 19. Mulik Krzysztof
 20. Nowacka Agnieszka
 21. Nowak Aneta
 22. Nowicka Honorata 
 23. Panek Grzegorz
 24. Pernak-Ryś Małgorzata
 25. Posacki Jacek
 26. Posacka Małgorzata
 27. Półrolniczak Leszek
 28. Reszelska Elżbieta
 29. Rokita Izabela
 30. Rokita Marzena
 31. Rybka Małgorzata
 32. Stawarz Maria
 33. Süsser Alicja
 34. Waleńska Anna
 35. Waroczyk – Olejnik Danuta
 36. Wozińska Marta
 37. Ziarko Marek

Pracownicy niepedagogiczni:

 1. Zenon Maleszka – kierownik gospodarczy
 2. Grażyna Hara-Żuber – sekretarz szkoły
 3. Barbara Szymańska – starsza woźna
 4. Jan Golec – starszy konserwator
 5. Małgorzata Borowiak – sprzątaczka
 6. Justyna Chaba – sprzątaczka
 7. Halina Izydorczyk - sprzątaczka
 8. Krystyna Zawalska - sprzątaczka

 


.