Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące pierwszego logowania w e-dzienniku: