gmach


Kalendarium I LO im. Armii Krajowej w Miliczu


 

Zielone Liceum

 

I Liceum Ogólnokształcące mieści się w pięknym i przestronnym budynku powstałym w 1929 roku według projektu znanego berlińskiego architekta Hansa Spitznera. Szkołę ukończyło już ponad 5 tysięcy absolwentów. Wielu z nich osiągnęło znaczące sukcesy i piastuje ważne stanowiska, zarówno w kraju, jak i za granicą.

 

 

 

Patron Szkoły

 

11 listopada 2012 r. I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu przyjęło zaszczytne imię Armii Krajowej. Armia Krajowa jest symbolem walki o wolną i niepodległą Polskę. Jej tragiczna i wspaniała historia nie może pójść w zapomnienie. Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego pielęgnuje pamięć o Bohaterach Armii Krajowej. Jesteśmy dumni z zaszczytnego imenia jakie nosi nasza szkoła. Tablica pamiątkowa i sztandar przekazany nam przez Światowy Związek Żołnierzy AK okręg Milicz na co dzień przypominają o naszych Bohaterach.

 

 

Oferta

 

 • zapewniamy stały dostęp do dziennika elektronicznego (korzystamy z e-dziennika od 2007 r.)
 • monitorujemy frekwencję uczniów również za pomocą zeszytu ucznia
 • systematycznie poprawiamy bazę szkoły
 • nauczyciele prowadzą konsultacje, w czasie których uczniowie mogą nie tylko poprawić oceny, ale również uzupełnić swoją wiedzę

 

 

Baza dydaktyczna szkoły

 

Szkoła ma dwie pracownie komputerowe, trzy tablice interaktywne w salach lekcyjnych. Szkoła dysponuje również wieloma projektorami multimedialnymi, każdy nauczyciel posiada laptop, w szkole dostępny jest bezprzewodowy Internet. Mamy nowocześnie wyposażoną aulę, świetlicę szkolną, sale konferencyjne oraz Bibliotekę Pedagogiczną, która wraz z biblioteką szkolną posiada największy księgozbiór (w tym również podręczniki akademickie) wśród milickich szkół. Oprócz sali gimnastycznej szkoła dysponuje również "Orlikiem" oraz nowopowstałą (2014 r.) hala sportową. W budynku szkoły znajduje się sklepik uczniowski i kawiarenka szkolna. W szkole zatrudniony jest pedagog i na część etatu pielęgniarka.

 

 

 

U nas dużo się dzieje...

 

 • W naszej szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski, Rada Szkoły i Rada Rodziców, będące inspiratorami wielu przedsięwzięć
 • Od 1995 roku I LO prowadzi wymianę uczniowską z Otto Hahn Gimnasium w Springe, w ramach której organizowany jest tygodniowy wyjazd do Niemiec, połączony z praktyczną nauką języka niemieckiego i ze zwiedzaniem
 • Od 2003 roku szkołę odwiedzają studenci z różnych części świata w ramach projektu AIESEC, by propagować kulturę swoich ojczyzn i doskonalić języki obce
 • Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły aktywnie uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych i społecznych:
  • WOŚP
  • honorowe krwiodawstwo
  • akcje charytatywne dla potrzebujących uczniów
  • pomoc dzieciom milickiego szpitala
  • pomoc dzieciom chorym na nowotwory
  • pomoc dzieciom z SOS-W "Szlachetna Paczka"
  • zbiórki pieniędzy i zabawek
  • akcja "Mam haka na raka"
  • szkolenia i kursy udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym
 • Aktywnie działa koło teatralne, od 5 lat wystawiamy w auli sztukę teatralną
 • W naszej szkole działa radio PADALEC. Istnieje u nas również grupa muzyczna "Strzelecki Band". Dzieje się wiele innych ciekawych rzeczy - akcja "Młodzi głosują", wystawy, koncerty, imprezy, wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina i opery. Również wyjazy do Radia i TV, spływy kajakowe, wyjazdy na narty i inne

 

 

Nasze sukcesy i osiągnięcia

 

Stypendia - co roku najzdolniejsi absolwenci otrzymują stypendia fundowane przez Radę Rodziców - Absolwent Roku oraz Stypendium im. Łucji Skibińskiej $ 1000.
Nasi uczniowie otrzymują także Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Wielu uczniów otrzymuje stypendium powiatowe, stypendia Urzędu Marszałkowskiego.
Co roku nasi uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach i zawodach sportowych, osiągając w nich znaczne sukcesy.

Po raz piąty I LO znalazło się w prestiżowym rankingu szkół średnich, prowadzonym przez Perspektywy i Rzeczypospolitą.

Szkoła posiada też tytuł „Szkoły z Klasą” i „Nauczyciel z Klasą”.