Samorząd Uczniowski

 

 

Przewodniczący SU: Marianna Niedzielska

Sekretarz: Weronika Broniecka

Skarbnik: Julia Majewska 

 

Opiekun SU: Marcin Chytry

 

 

 

 

 

 

 

Statut Samorządu Uczniowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu