To właśnie uczniowie pani Skibińskiej, a jednocześnie absolwenci I LO zamieszkujący za granicą stali się fundatorami tego zaszczytnego stypendium. Przez tę nagrodę chcieli oddać hołd prof. Skibińskiej i jej wybitnej pracy pedagogicznej, dzięki której wielu zdolnych uczniów opuściło mury Zielonego Liceum. Wizerunek prof. Łucji Skibińskiej na zawsze będzie kojarzył się fundatorom tego stypendium i uczniom I Liceum Ogólnokształcącego z pedagogiem, który miał ogromny wpływ na kształtowanie ich osobowości, charakterów oraz życiowych sukcesów.

            Głównym celem utworzenia stypendium im. prof. Łucji Skibińskiej było ułatwienie najzdolniejszym absolwentom I Liceum Ogólnokształcącego wstępu na wyższe uczelnie oraz promowanie ich pracy.

            Wyborem stypendysty zajmuje się powołany w tym celu Komitet Stypendialny, który tworzą – dyrektor szkoły, reprezentant Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz przewodniczący tego komitetu, który ma głos decydujący w sprawie wyboru stypendysty (do roku 2004 funkcję tę sprawowała prof. Łucja Skibińska). Powołany Komitet stypendialny wybiera najlepszego absolwenta spośród zgłoszonych kandydatów w głosowaniu jawnym większością głosów. Bierze pod uwagę sumę punktów pochodzących z przeliczenia ocen uzyskanych na: egzaminie dojrzałości, świadectwie ukończenia szkoły i osiągnięcia na olimpiadach i konkursach przedmiotowych szczebla okręgowego i centralnego oraz postawę i osobowość kandydata.

            Wysokość tej nagrody do równowartość 1000 dolarów amerykańskich, z których połowę laureat otrzymuje wkrótce po wyłonieniu jego kandydatury, a drugą część tego honorarium po pozytywnym zaliczeniu I semestru studiów.

 

Grono laureatów Międzynarodowego Stypendium im. Łucji Skibińskiej tworzą:

2021 r. - Adrian Broniecki

2020 r. - Klaudia Dobrowolska

2019 r. - Szymon Nowak

2018 r. - Maciej Markiewicz

2017 r. - Dagobert Żarczyński

2016 r. - Joanna Kokot

2015 r. – Aneta Zimoch

2014 r. – Adam Połubek

2013 r. – Aleksandra Cieplik

2012 r. – Aleksandra Jaskulska

2011 r. – Krzysztof Mizera

2010 r. – Joanna Morcinek

2009 r. - Piotr Maleszka

2008 r. - Tomasz Wierzowiecki

2007 r. - Mateusz Biernacki

2006 r. - Przemysław Jeżewski

2005 r. - Jacek Drab

2004 r. - Marcin Maleszka

2003 r. - Piotr Cierpiński

2002 r. - Wiesław Kaczmarek

2001 r. - Krzysztof Kapała

2000 r. - Konrad Piorunek

1999 r. - Anita Bienkiewicz

1998 r. - Karolina Stefaniak

1997 r. - Piotr Bezpałko

1996 r. - Krzysztof Sobkowiak

 

Stypendium im. prof. Łucji Skibińskiej stało się symbolem wielkiej wiedzy, wysiłku oraz międzypokoleniowej więzi łączącej absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu.