Projekt „Licentia poetica”, praca z filmem – sprawdzenia wartości i prawdziwości historyczno- kulturowych filmów fabularnych.