Ruszamy! Ogłaszamy nabór do grupy projektowej w ramach projektu „Równać Szanse - Małe Granty” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Civis Polonus. Inicjatorem projektu jest Stowarzyszenie „Przyjazna Edukacja” w Miliczu. Zapraszamy chętnych uczniów klas I-III, którzy chcą zrealizować własny pomysł na rozwinięcie umiejętności artystycznych i dzielić się swoimi talentami z innymi.


Uczniowie będą mieli możliwość wspólnego spędzania czasu w atrakcyjny sposób: ognisko, warsztaty ze specjalistami, koncerty i wernisaże prac oraz doskonalenia umiejętności społecznych.

Uczniowie mogą się zapisywać do następujących grup zainteresowań:
1. muzycznej
2. plastycznej
3. fotograficznej
4. literackiej


Liczba miejsc ograniczona-grupa projektowa może liczyć maksymalnie 15 osób!
Projekt będzie trwał od września 2021r. do końca stycznia 2022r., uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłaszanie się do Koordynatora Projektu, pani profesor Renaty Moczulskiej w terminie do 10.09.202.