Konsultacje odbywają się w godzinach 14.15-16.00.

Uczniowie muszą tydzień wcześniej zgłosić nauczycielom chęć wzięcia udziału w konsultacjach.