Celem konkursu było wyłonienie projektu logo, które wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych i promocyjnych. Konkurs był przeznaczony dla uczniów i absolwentów I LO oraz innych osób związanych ze szkołą (rodzice, przyjaciele szkoły itp.).

Komisja konkursowa stosowała następujące kryteria oceny prac konkursowych: oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, pomysł, czytelność i funkcjonalność oraz walory estetyczne projektu.

Zwyciężczynią konkursu została absolwentka I LO, Barbara Zaryczańska.
Serdecznie gratulujemy!

„Obecnie kończę studia magisterskie na kierunku Komunikacja Wizerunkowa na Uniwersytecie Wrocławskim i pracuję we wrocławskiej agencji marketingowej. Zaprojektowanie logotypu dla I Liceum było dla mnie czystą przyjemnością, ze względu na to, że sama jestem jego absolwentką i darzę tę szkołę ogromnym sentymentem.”
Pozdrawiam, Basia Zaryczańska

logo lo1

barbara zaryczanska