Dnia 16 listopada obchodzony był Międzynarodowy Dzień Tolerancji, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 r z inicjatywy UNESCO. Również w naszej szkole świętowano ten szczególny dzień. W ramach godzin wychowawczych były prowadzone zajęcia w klasach dotyczące tolerancji, szacunku, akceptacji i otwartości na wszystko co inne. Widać było, że tolerancja dla naszych uczniów to znane słowo, oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Tolerancja w naszej szkole to :”nie oceniam Cię, chociaż wyglądasz inaczej. Nie odrzucam i nie krytykuję choć sam postępuję inaczej. Znam Twoje przekonania i szanuję je”. Cały tydzień był w myśl hasła: ”KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI”. Trzeba głośno powiedzieć, że aprobata inności jest potrzebna nam samym. Ważne, by akceptować siebie, ale zależy nam również, aby otrzymać tolerancję od społeczeństwa, dlatego bądźmy tolerancyjni i aprobujmy inność, bo tylko w ten sposób czynimy nasze życie znośniejszym, a świat lepszym.

  • tol_1
  • tol_2
  • tol_3
  • tol_4