Zapraszamy do udziału w siedemnastej edycji konkursu na małą formę literacką w języku angielskim.
Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora konkursu, Liceum Ogólnokształcącego nr III we Wrocławiu: http://lo3.wroc.pl, zakładka: Uczeń -> Konkursy

Przedmiot konkursu:
Samodzielnie napisany tekst literacki w języku angielskim należący do gatunku tzw. „crime/mistery/fantasy story”. Cechą charakterystyczną tych opowiadań jest brak drastycznych opisów scen przemocy, obecność inteligentnego i przenikliwego detektywa rozwiązującego problem na drodze logicznego rozumowania.

Tematy konkursowe:

Wybierz jeden z trzech tematów i rozwiń go zgodnie z zasadami konkursu:

  1. Napisz opowiadanie zatytułowane ‘A picture is worth a thousand words’
  2. Napisz opowiadanie rozpoczynające się od słów: ‘It seemed to be a casual day, Monday like any other, until I opened the door and saw an ancient wooden chest just on my front porch.’
  3. Napisz opowiadanie, w którym odegrają rolę następujące elementy: a desolate village, a baroque sculpture, a rusty knife, a bouquet of sunflowers

Forma tekstu:

  • Objętość 700 do 1000 słów.
  • Praca napisana na komputerze, czcionka: 12, interlinia: 1,5
  • Termin zgłaszania prac: 31 stycznia 2023