AKCJA MIKOŁAJKOWA I LO W MILICZU
EXPLORY 2021
Finał dolnośląski w badmintonie dziewcząt i chłopców
Światowy dzień walki z AIDS

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół i Nauczyciele,

w imieniu własnym oraz kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech czas Świąt Bożego Narodzenia pozwoli na dzielenie się miłością, radością i pokojem.

Przyjmijcie również wyrazy wdzięczności za pomoc okazywaną uczniom i rodzicom w tym trudnym czasie.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki