https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/:

 1. informatory o egzaminie maturalnym, które zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksy do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 r.;
 2. komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r.;
 3. przykładowe arkusze egzaminacyjne;
 4. arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym);
 5. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego, tj.:
  • zbiór materiałów - dla uczniów i nauczycieli - dotyczących już 12., a docelowo - 15. zagadnień (do końca grudnia 2022 r.) związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym;
  • zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem;
  • przykładowe nagrania egzaminu ustnego z języka polskiego;
  • filmy, scenariusze i prezentacje - dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego w Formule 2015, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;
 6. zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym;
 7. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii, tj.:
  • elementy analizy statystycznej w biologii;
  • filmy, scenariusze i prezentacje - dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;
 8. materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii, tj.:
  • dwa opracowania dotyczące elektrochemii;
  • filmy, scenariusze i prezentacje - dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023;
 9. materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii;