I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej

Rada Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców: Andrzej Kubiak

Składki na Radę Rodziców – 30 zł. Wpłacić można bezpośrednio u wychowawcy, u skarbnika klasowego lub na konto Rady Rodziców:

39 9582 0000 2000 0000 0101 0001

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym, ul. 11 Listopada 5, 56-300 Milicz

Tytuł wpłaty: „rada rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa”.

W przypadku wpłat na konto prosimy o dostarczenie skarbnikowi dowodu wpłaty.