I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej

Informacje ogólne

Adres:
ul. Józefa Lewartowskiego 6
00-190 Warszawa

Centrala telefoniczna
tel. 22 53-66-500

Sekretariat CKE
tel. 22 53-66-500
fax 22 53-66-504
e-mail: sekretariat@cke.edu.pl

Materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023: → przejdź  

Materiały do pobrania:

Składanie deklaracji maturalnej przez absolwentów:

W 2023 r. deklaracje przyjmowane są tylko w wersji elektronicznej.

Absolwenci, którzy posiadają login i hasło do ZIU składają deklarację do 7 lutego 2023 na stronie: www.wyniki.edu.pl

Absolwenci, którzy nie mają dostępu do konta, składają do dyrektora szkoły wniosek o nadanie loginu i hasła do ZIU (załącznik 5a) Wniosek należy złożyć do dnia 15 stycznia 2023 w sekretariacie szkoły.