I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej

Szkolny Konkurs Explory

14 grudnia w auli ILO odbyła się trzecia edycja Szkolnego Konkursu Explory. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym otwarciem przez panią dyrektor Marzenę Rokitę. Serdecznie powitano jurorów: panią Renatę Korzeniowską, panią Kamile Kantorską oraz Wicestarostę Powiatu Milickiego, pana Janusza Łabudę; koordynatora projektu panią profesor Agnieszkę Johnston; opiekunów: panią profesor Marzenę Rokitę, panią profesor Małgorzatę Kulik, panią profesor Patrycję Papież, panią profesor Anetę Nowak, pana profesora Leszka Półrolniczaka oraz pana profesora Jarosława Pługowskiego i uczniów I Liceum.

Następnie nastąpiła prezentacja grup.

Jako pierwsza wystąpił grupa w składzie Rozalia Grzybek, Seweryn Ryba i Zuzanna Sorbicka z projektem pt. „Hydroponiczne warzywa żywnością przyszłości?".

Potem wystąpiła grupa w składzie Katarzyna Boguś, Nadia Trzeciak oraz Julia Kawaler z projektem pt. „Magia podczerwieni Kosmicznym Teleskopem Jamesa Webba".

Następnie wystąpiła grupa w składzie Izabela Kalka, Aleksandra Mielnik i Małgorzata Zielezińska z projektem pt. „LBS - nanotechnologia w medycynie".

Jako kolejna wystąpiła grupa w składzie Laura Pszeniczna i Karolina Kapała z projektem pt. „Zasada 5 sekund - HIT czy KIT?".

Kolejno wystąpiła grupa w składzie Oliwia Długosz, Michalina Kałużna oraz Antonina Zamirska z projektem pt. „Aplikacja służąca do oceny stanu zanieczyszczenia środowiska".

Następnie wystąpiła grupa w składzie Wojciech Eliasz, Emiliana Trzeciaka i Fabian Zakrzewski z projektem pt. „Ogrzewacz chemiczny "TON2"- Testowany ogrzewacz numer 2".

Potem wystąpiła grupa w składzie Zuzanna Kasprolewicz, Oliwia Zimoch oraz Jan Orlof z projektem pt. „Właściwości bakterii Aliivibrio fischeri i jej możliwe zastosowania".

Jako kolejna wystąpiła grupa w składzie Hanna Kembłowska, Weronika Głowińska i Laura Chrabąszcz z projektem pt. „Zastosowanie produktów pszczelich w medycynie".

Kolejno wystąpiła grupa w składzie Amanda Skiba, Sara Grzegorska oraz Maja Jędraszyk z projektem pt. „Projekt aktywizacji ruchowej I przeciwdziałania depresji i osamotnienia wśród młodzieży- meetGo leave home and meet people like you"

Jako ostatnia wystąpiła grupa w składzie Wiktoria Miałkowska, Katarzyna Tyl oraz Julia Durkacz z projektem pt. „Analiza zjawisk erozji".

Oto wypowiedzi uczestników konkursu:

Grupa 1: „Pomysł na nasz projekt wziął się z tego że w obecnej sytuacji globalnej, klimat wciąż się pogarsza przez co hodowanie różnych roślin może być ciężkie w niektórych miejscach, a hydrofoniczne warzywa umożliwiają rozwój przyszłościowy, ponieważ mogą być hodowane w każdym możliwym środowisku (szklarnie, bloki itp.) przez cały rok. Potrzebują jedynie światła, odpowiedniej temperatury i wody."

Grupa 2: „Jeżeli chodzi o badanie planet to pomysł ten podsunął nam nasz opiekun pan prof. Jarosław Pługowski. Co do metody badań, to w późniejszym czasie natknęliśmy się na temat podczerwieni. Zainteresowało nas to, i w ten sposób doszliśmy do obecnego projektu."

Grupa 3: „Naszą inspiracją była pomoc ludziom w trudnych sytuacjach zdrowotnych, nanotechnologia może nam dać dużo niestandardowych rozwiązań które dotychczas były dla nas niedostępne."

Grupa 4: „Pomysł wziął się z faktu że wiele osób korzysta z zasady 5 sekund, często nieświadomie. My również stosowałyśmy z tej zasady więc postanowiłyśmy sprawdzić na czym ona polega, skąd się wzięła i dlaczego jest aż tak popularna. Przestałyśmy z niej korzystać, po tym jak w ramach celów naukowych dowiedziałyśmy się jakie drobnoustroje przyczepiają się do żywności i wiemy że to jest szkodliwe ponieważ są tam bakterie które prowadzą do poważnych powikłań."

Grupa 5: „Pomysłem na nasz projekt było uświadamianie ludzi o poziomie zanieczyszczenia środowiska. Aplikacja ma zmienić podejście do powagi problemu oraz przekonać do działania w tym zakresie."

Grupa 6: „Nasz projekt wziął się z chęci do zapewnienia ciepła w szpitalach dla pacjentów, oraz osobom pracującym w niskich temperaturach takich jak nurkowie, drwale. Chciałybyśmy też zapobiec hipotermii u osób bezdomnych."

Grupa 7: „Bardzo interesujemy się ekologią i zauważyliśmy że temat zanieczyszczenia światłem jest bardzo pomijany. Z tego powodu uznaliśmy że postaramy się zredukować ten problem poprzez zastosowanie bioluminescencyjnej bakterii jako naturalnego źródła światła będącego zamiennikiem lamp użytku codziennego."

Grupa 8: „Pomysł i inspirację do projektu dał nam mój tata, od którego posiadamy wszystkie nasze materiały które wspólnie z nim zbieram, wytwarzam i chodzę do uli."

Grupa 9: „Naszą motywacją do wykonania tego projektu jest rosnąca skala problemów przez nas poruszanych. Chciały byśmy  w ten sposób zwrócić uwagę społeczeństwa na problem depresji jak i osamotnienia."

Grupa 10: „Naszym pomysłem jest analiza zjawisk erozji ponieważ uważamy że jest to temat niedoceniony przez ludzi, a ilość artykułów o katastrofach jest niesamowita, dlatego chcemy uświadamiać ludzi jak przeciwdziałać temu zjawisku."

 

Po odbyciu części konkursowej, wykład pod tytułem „Czy uczeń może świecić? Ciekawsza strona życia atomów" wygłosił dr inż. Damian Mickiewicz z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.

 

Następnie ogłoszono wyniki. Nagrodę publiczności otrzymała grupa 8 z projektem pt. „Zastosowanie produktów pszczelich w medycynie".  Drugie miejsce wybrane przez jury zdobyła grupa 7 z projektem pt. . „Właściwości bakterii Aliivibrio fischeri i jej możliwe zastosowania". Pierwsze miejsce otrzymała grupa 1 z projektem pt. „Hydroponiczne warzywa żywnością przyszłości?".  Gratulujemy! 

O godzinie 11 rozpoczął się wykład pod tytułem  „Związek pomiędzy autonomicznym układem nerwowym i autoregulacją mózgową oraz wykorzystaniem uczenia maszynowego do jego charakterystyki" przeprowadzony przez dr inż. Agnieszkę Urygę z Politechniki Wrocławskiej.

Tematem kolejnego wykładu jakiego wysłuchaliśmy była ,,Symetria i asymetria w chemii''. Wygłosiła go prof. dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska z Wydziału Chemicznego na Politechnice Wrocławskiej.

Ostatnim punktem festiwalu był wykład pod tytułem „„Lean Manufacturing'' jako narzędzie doskonalenia procesów", który wygłosił dla nas mgr inż. Kamil Chowanek z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.

Bardzo dziękujemy wszystkim wykładowcom, za pokazanie nam nowych rzeczy w różnych dziedzinach. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

 

Zielone Pióro

Kornelia Kucharczyk, Julia Wilanowicz