To właśnie dzięki olimpijczykom, sportowcom i laureatom licznych konkursów I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu znalazło się w 2002 roku w prestiżowym Ogólnopolskim Rankingu Szkół Średnich organizowanym przez Redakcję Perspektyw i Rzeczpospolitej na 200. miejscu w Polsce i 13. miejscu w województwie dolnośląskim.

            W roku szkolnym 2003/2004 Zielone Liceum wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła z Klasą” zorganizowanej pod patronatem Prezydenta RP, Gazety Wyborczej oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. W październiku 2003 roku I Liceum Ogólnokształcące w Miliczu otrzymało zaszczytny tytuł „Szkoły z Klasą”.

            „Szkoła z Klasą” to instytucja, która:

¾    Dobrze uczy każdego ucznia,

¾    Ocenia sprawiedliwie,

¾    Uczy myśleć i rozumieć świat,

¾    Rozwija społecznie,

¾    Pomaga uwierzyć w siebie,

¾    Przygotowuje do przyszłości,

Jednym słowem superszkoła.

Musimy jednak pamiętać, że „Szkoła z Klasą” to taka placówka, gdzie panuje przyjazna atmosfera oraz pozytywne relacje między uczniami, nauczycielami oraz pracownikami szkoły. Nauczyciele i pracownicy szkoły to grono o dość różnych temperamentach i charakterach. Jednakże pamiętajmy, że wśród tych osób mamy również „Nauczycieli z Klasą”. Są nimi: mgr Iwona Lewandowska, mgr Agnieszka Nowacka, mgr Małgorzata Socha i mgr Sławomir Strzelecki.