Projekty

Uczniowie naszej szkoły w dniach 25-27.10.2019 r. uczestniczyli w kolejnym etapie międzynarodowego projektu Grenzgeschichten – Historia granic.
Spotkanie młodzieży z Milicza, Sycowa i Wurzen miało na celu przypomnienie wspólnej historii, pokonanie barier i stereotypów.

W dniach 3.06 – 8.06 uczniowie I LO uczestniczyli w wymianie partnerskiej z uczniami szkoły w Springe. Spędzili czas aktywnie, zwiedzając i szlifując języki obce. Wspólnie z grupą niemiecką odwiedzili Hannover i Hamburg, gościli u burmistrza Springe i brali udział w zajęciach lekcyjnych.

Od czerwca 2015 roku do marca 2016 roku w naszej szkole był realizowany Projekt Szkoła Demokracji. W przedsięwzięcie to zaangażowało się kilkunastu uczniów, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, opiekun projektu – pani Wiesława Besz oraz dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu. Wszystkie wyżej wymienione osoby, tworzyły grupę projektową.Zaangażowani uczniowie wraz z opiekunem brali czynny udział w spotkaniach warsztatowych z tutorką – panią Dorotą Cieślik, która współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest pomysłodawcą tego projektu.

Patrio Cafe zostało założone przez grupę młodych ludzi, na co dzień uczęszczających do I LO im. Armii Krajowej w Miliczu...

AIESEC jest międzynarodową organizacją dla młodych ludzi, chcących odkrywać i rozwijać swój potencjał, wpływając przy tym pozytywnie na społeczeństwo. Podstawowym celem tej organizacji jest rozwijanie postaw międzynarodowego zrozumienia, odpowiedzialności i współpracy na płaszczyźnie społecznej i edukacyjnej.

Nasza szkoła została włączona w międzynarodowy projekt polsko-niemiecki "W poszukiwaniu śladów kościołów ewangelickich". W projekt zangażowane są miasta Wurzen, Bolesławiec, Lubań, Zgorzelec i Milicz. Milicz reprezentują uczennice z naszej szkoły Elżbieta Badulak IIIc, Klaudia Strzech IIId, Małgorzata Bujak IIIe wraz z opiekunem Anną Waleńską.