Bal charytatywny
25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocye
Euroweek
Spotkanie z absolwentami Zielonego Liceum