NLE

 

Dyrektor: mgr Iwona Lewandowska-Maćkowiak

Wicedyrektor: mgr Marzena Rokita

Nauczyciele:

1. Barteczka Mirosław
2. Besz Wiesława
3. Bojko Sylwia
4. Chytry Marcin
5. Czujowski Artur
6. Czuk Marta
7. Duda Magdalena
8. Hajdun Eugenia
9. Jaskulska Beata
10. Konopacka Amelia
11. Kozal Mieczysław
12. Kozłowska Urszula
13. Lewandowska – Maćkowiak Iwona
14. Ławniczak Jolanta
15. Łuszczek Małgorzata
16. Maciejewski Sylwester
17. Moczulska Renata
18. Nowacka Agnieszka
19. Nowak Aneta
20. Nowicka Honorata
21. Pernak-Ryś Małgorzata
22. Połubek Grzegorz
23. Posacki Jacek
24. Posacka Małgorzata
25. Półrolniczak Leszek
26. Ranoszek Włodzimierz
27. Reszelska Elżbieta
28. Rokita Izabela
29. Rokita Marzena
30. Rybka Małgorzata
31. Strzelecki Sławomir (urlop bezpłatny)
32. Stawarz Maria
33. Süsser Alicja
34. Topolnicki Zbigniew
35. Waleńska Anna
36. Waroczyk – Olejnik Danuta
37. Wozińska Marta
38. Ziarko Marek

 

Pracownicy niepedagogiczni:

  1. Zenon Maleszka – główny księgowy
  2. Grażyna Hara-Żuber – sekretarz szkoły
  3. Małgorzata Mogiłka – specjalista ds. ekonomicznych
  4. Barbara Szymańska – starsza woźna
  5. Jan Golec – starszy konserwator
  6. Małgorzata Borowiak – sprzątaczka
  7. Justyna Chaba – sprzątaczka
  8. Halina Izydorczyk - sprzątaczka
  9. Krystyna Zawalska

 


.