Koszykówka w I LO w Miliczu.
Dzień Edukacji Narodowej
Sztafetowe biegi przelajowe I miejsce dziewcząt I LO w Miliczu
Stypendium Starosty Milickiego

W 2020 przypada Jubileusz 75 lecia naszej szkoły, w związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do konkursu na opracowanie symbolu graficznego tego wydarzenia.


1. Organizator
I LO w Miliczu
2. Cel i przedmiot konkursu
*Wyłonienie najlepszego logo uwzględniającego specyfikę szkoły oraz wydarzenie
*logo wykorzystywane będzie w celach identyfikacyjnych, promocyjnych i korespondencyjnych
*konkurs trwa od 15.10.19 do 15.11.19
3. Warunki uczestnictwa
*w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie I LO w Miliczu
* projekt musi być indywidualny, autorski
4. Forma pracy konkursowej
* projekt należy wykonać ręcznie
*wymiary 20 cm x 20 cm

Organizator zastrzega sobie prawo do ingerencji w projekt ( np. zmiana koloru, czcionki, itp. )  Projekty należy składać u p. Izabeli Rokity.
Najlepsza praca zostanie nagrodzona.