Dzień z prawem na SWPS
Vice mistrzostwo I LO - piłka nożna halowa dziewcząt
Euroweek 2020
I miejsce - piłka nożna halowa I LO!!!

Informujemy, że we wtorek 16 lipca, o godz. 10.00, w holu szkoły, zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. Jednocześnie przypominamy, iż rodzice kandydatów zakwalifikowanych, potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły, przedkładając oryginał świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu do 24 lipca, do godz. 10.00 (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły). 25 lipca, w holu szkoły, zostanie wywieszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.