NLE

 Dyrektor: mgr  Iwona Lewandowska-Maćkowiak

Wicedyrektor: mgr Marzena Rokita       

Nauczyciele:

1. Barteczka Mirosław
2. Besz Wiesława
3. Bojko Sylwia
4. Chytry Marcin
5. Czujowski Artur
6. Czuk Marta
7. Duda Magdalena
8. Hajdun Eugenia
9. Jaskulska Beata
10. Konopacka Amelia
11. Kozal Mieczysław
12. Kozłowska Urszula
13. Laskowska-Janoś Emilia
14. Lewandowska – Maćkowiak Iwona
15. Ławniczak Jolanta
16. Łuszczek Małgorzata
17. Maciejewski Sylwester
18. Moczulska Renata
19. Nowacka Agnieszka
20. Nowak Aneta
21. Nowicka Honorata
22. Pernak-Ryś Małgorzata
23. Połubek Grzegorz
24. Posacki Jacek
25. Posacka Małgorzata
26. Półrolniczak Leszek
27. Reszelska Elżbieta
28. Rokita Izabela
29. Rokita Marzena
30. Rybka Małgorzata
31. Stawarz Maria
32. Süsser Alicja
33. Topolnicki Zbigniew
34. Waleńska Anna
35. Waroczyk – Olejnik Danuta
36. Wozińska Marta
37. Ziarko Marek

 

Pracownicy niepedagogiczni:

  1. Zenon Maleszka – główny księgowy
  2. Grażyna Hara-Żuber – sekretarz szkoły
  3. Małgorzata Mogiłka – specjalista ds. ekonomicznych
  4. Barbara Szymańska – starsza woźna
  5. Jan Golec – starszy konserwator
  6. Małgorzata Borowiak – sprzątaczka
  7. Justyna Chaba – sprzątaczka
  8. Halina Izydorczyk - sprzątaczka
  9. Krystyna Zawalska