SPELLBINDER, czyli osoba urzekająca swym darem przemawiania.

CELE PROJEKTU:

 • Przełamanie strachu przed wystąpieniami publicznymi,

 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności argumentacji u uczniów,

 • Rozwijanie umiejętności dyskutowania na tematy społeczne, kulturowe i etyczne,

 • Doskonalenie umiejętności mówienia w języku obcym,

 • Pogłębienie świadomości etycznej i społecznej uczniów poprzez odpowiednio konstruowane pytania. Pytania, które prowokują do myślenia, zwiększają empatię skłaniają do zastanowienia się nad współczesnym światem i jego problemami oraz do pochylenia się nad sobą i nad innymi ludźmi. Pytania, które pogłębiają świadomość oraz przyczyniają się do większej dojrzałości uczniów.

Projekt podzielony jest na kilka etapów:

Etap 1. Przygotowanie do projektu:

Uczniowie otrzymują zestawy pytań do przećwiczenia i nauczenia się udzielania odpowiedzi przez czas nie krótszy niż minuta. Pracują w parach lub małych grupkach.

Etap 2. Etap klasowy:

Uczniowie (cała grupa na lekcji języka angielskiego) siadają w kole. Nauczyciel wybiera 1 ucznia (rzuca do niego piłeczkę), którego zadaniem jest wskazanie pierwszego uczestnika gry. Wybrana osoba otrzymuje pytanie od nauczyciela z utworzonego wcześniej zestawu pytań (pytań jest 50, uczniowie mogą wybrać sobie numer pytania). Zadaniem ucznia jest odpowiedzieć na zadane pytanie- nie krócej niż przez minutę. Po udzieleniu odpowiedzi, uczeń wskazuje kolejną osobę (rzuca do niej piłeczkę, która losuje kolejne pytanie itd. Jeśli ktoś nie wypowie się przez minutę lub milczy przez dłużej niż 5 sekund, odpada z gry.

Z każdej grupy uczniów wyłonionych w ten sposób jest 4 zwycięzców, którzy zmierzą się ze sobą w finale.

Etap 3. Finał:

Finał odbywa się w dużej sali, z udziałem publiczności. Zwycięzca jest tylko jeden

i to on/ona zostaje SPELLBINDERem.

Uczniowie chętnie podejmują wyzwanie i nawet ci, którzy twierdzili, że nienawidzą wystąpień publicznych, wciągają się w grę. Gdy już zaczynają mówić, okazuje się,

że to nie takie trudne a oni sami i ich koledzy mają ciekawe, zaskakujące, mądre

rzeczy do powiedzenia oraz że można w języku obcym być kreatywnym, wrażliwym, i zabawnym…

Uczniowie biorą też udział w konstruowaniu pytań - chodzi o to, by przynajmniej część pytań była zadana z ich perspektywy - z perspektywy młodego człowieka- który sam wie najlepiej jakie problemy go nękają… Powstały pytania typu: „Jak wyglądałoby Twoje życie bez Internetu?” „Czy potrafisz sobie wyobrazić świat bez nowoczesnych technologii?”.

Każdy, kto został Spellbinderem, był dumny ze swoich umiejętności oratorskich,

a wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie mieli okazję poznać się wzajemnie bliżej, podzielić poglądami i przemyśleniami na tematy dotyczące współczesnego świata i człowieka.

„Spellbinder” to projekt, dzięki któremu uczniowie stają się dojrzalsi, bardziej pewni siebie w wyrażaniu swoich poglądów i przekonań, bardziej tolerancyjni wobec odmienności drugiego człowieka i bardziej wrażliwi na otaczającą nas rzeczywistość.

 • 00
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06