Od czerwca 2015 roku do marca 2016 roku w naszej szkole był realizowany Projekt Szkoła Demokracji. W przedsięwzięcie to zaangażowało się kilkunastu uczniów, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, opiekun projektu – pani Wiesława Besz oraz dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu. Wszystkie wyżej wymienione osoby, tworzyły grupę projektową.Zaangażowani uczniowie wraz z opiekunem brali czynny udział w spotkaniach warsztatowych z tutorką – panią Dorotą Cieślik, która współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, które jest pomysłodawcą tego projektu.

Głównym celem tego przedsięwzięcia było wzmocnienie mechanizmów demokratycznych w naszej szkole, a także zaangażowanie i zwiększenie udziału uczniów w życiu szkoły oraz podejmowaniu różnych decyzji z nią związanych. Dzięki temu projektowi mogliśmy wspólnie usprawnić funkcjonowanie naszej szkoły i przyczynić się do tego, że będzie ona instytucją przyjazną, bezpieczną

PEŁNA RELACJA Z PROJEKTU "SZKOŁA DEMOKRACJI"

 

01