kadra

 

Dyrektor: mgr Iwona Lewandowska-Maćkowiak

Wicedyrektor: mgr Marzena Rokita

Nauczyciele:

1. Augustynowicz Jolanta

2. Besz Wiesława

3. Chytry Marcin

4. Czujowski Artur

5. Duda Magdalena

6. Gębala Aneta

7. Góral Konrad

8. Hajdun Eugenia

9. Jaskulska Beata

10. Konopacka Amelia

11. Łuszczek Małgorzata

12. Maciejewski Sylwester

13. Moczulska Renata

14. Motyka Kamil

15. Nowacka Agnieszka

16. Nowak Aneta

17. Nowicka Honorata

18. Posacka Małgorzata

19. Posacki Jacek

20. Reszelska Elżbieta

21. Rokita Izabela

22. Rybka Małgorzata

23. Sobańska Anna

24. Socha Małgorzata

25. Stryjewska Elżbieta

26. Strzelecki Sławomir

27. Stachowiak-Szyszka Elżbieta

28. Susser Alicja

29. Suwalska Katarzyna

30. Szwarczyńska Alina

31. Waleńska Anna

32. Warkoczyk-Olejnik Danuta

33. Ziarko Marek

34. Żarczyńska Justyna

35. Żuber Leszek

 

Pracownicy niepedagogiczni:

  1. Zenon Maleszka – główny księgowy
  2. Grażyna Hara-Żuber – sekretarz szkoły
  3. Małgorzata Mogiłka – specjalista ds. ekonomicznych
  4. Barbara Szymańska – starsza woźna
  5. Jan Golec – starszy konserwator
  6. Małgorzata Borowiak – sprzątaczka
  7. Justyna Chaba – sprzątaczka
  8. Halina Izydorczyk - sprzątaczka