obwo  Bartosz Sofiński uczeń klasy I a zakwalifikował się do II etapu interdyscyplinarnejOlimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności. Etap okręgowy odbędzie się 09.12.2016 r. we Wrocławiu.

 

 

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Warszawski, współorganizatorami są uczelnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

ŻYCZYMY POWODZENIA

 

 

obwo