1  1 kwietnia Samorząd Uczniowski Społecznego Gimnazjum Ad Astra zaprosił licealistów do współuczestniczenia w projekcie „Matma (t)uczy. Jest to druga edycja tego nietypowego przedsięwzięcia.

 

W tym dniu uczniowie zjedli 20 kg czekoladek, które otrzymali za poprawne rozwiązanie zadania matematycznego.Na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie klas I uczestniczyli w wykładzie” Wycena dóbr i usług w warunkach rynkowych” Pana Michała Sobieszka - wykładowcy z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, który pokazał wszystkim zastosowanie matematyki w ekonomii. Ostatnim punktem projektu był konkurs matematyczny. W sposób losowy (tzw. „Nieszczęśliwe numerki”) zostały wytypowane z każdej klasy dwuosobowe drużyny. Drużyna, która najpoprawniej oraz najszybciej rozwiązała trzy zadania, otrzymała tort. Nagrodami pocieszenia były oczywiście cukierki. Drugą edycję konkursu wygrała reprezentacja klasy 3c – Kamil Dębicki oraz Wiktor Sobkowiak. Średnie arytmetyczne, obliczanie pola oraz działania procentowe okazały się dla nich fraszką. Gratulujemy!!!
Dziękujemy za wsparcie projektu Panu Sylwestrowi Maciejewskiemu.
Pozdrawiamy absolwentów Ad Astry: Agnieszkę Rak, Macieja Markiewicza oraz Huberta Tokara, którzy jako uczniowie gimnazjum przyczynili się do powstania tego projektu.


Samorząd Uczniowski Społecznego Gimnazjum Ad Astra

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6