toplwiatko 21 marca 2016 roku 17 uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im.  Armii Krajowej w Miliczu wzięło udział w Polsko-Ukraińskim  Konkursie Fizycznym Lwiątko organizowanym przez  Stowarzyszenie Absolwentów  i  Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Wszystkim uczestnikom konkursu życzę sukcesów i z niecierpliwością oczekujemy wyników, które zostano ogłoszone na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.