I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej

Podziękowanie dla sponsorów

W imieniu społeczności uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Miliczu pragniemy podziękować

Bankowi Spółdzielczemu w MiliczuPiekarni Familijnej w Kuźnicy oraz Nadleśnictwu Milicz za udzielone wsparcie finansowe pozwalające na zakup niezbędnych odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego do szkolnej pracowni chemicznej.

Zakupione materiały będą wykorzystywane przez uczniów w trakcie nauki chemii oraz do przygotowywania się licealistów do udziału w Olimpiadzie Chemicznej.

W załączniku znajdują się zdjęcia obrazujące zakupione pomoce naukowe oraz ich wykorzystanie na lekcjach chemii.

Z serca dziękujemy, Społeczność I LO im. Armii Krajowej w Miliczu