20 VI 2018 Chory z urojenia- premiera spektalu koła teatralnego, aula I LO
2 miejsce w grze miejskiej - Ku Niepodległej
Jarmark Zawodów Deficytowych
Wzruszające pożegnanie