Zastępstwa

Zastępstwa

 
 
I. Lewandowska-Maćkowiak 5 1c M .Łuszczek* za 7 środa 20.10
  6 p3 zwolnieni do domu  
  7 p3 zwolnieni do domu  
M. Ziarko 1 ch2 zwolnieni na 3 lekcję  
  2 ch2 zwolnieni na 3 lekcję  
  4 1c L. Żuber* za 3a  
  6 ch3 zwolnieni do domu  
  7 ch3 zwolnieni do domu  
A. Czujowski 2 3de M. Posacka* za 3a  
  4 3a gr. wycieczka    
  5 1b gr. L. Żuber    
  6 2ab J. Posacki*    
  7 2c gr. zwolnieni do domu  
 
 
 
M. Ziarko 1 ch2 zwolnieni na 2 lekcję 21.10
  2 3a wycieczka    
  7 Ch2 zwolnieni do domu  
A. Czujowski 3 3de M. Posacka* za 3a  
  6 2c gr. H. Nowicka* z 2ce  
  7 1b gr. zwolnieni do domu