nauczyciele16 17

 

kadra

 

Dyrektor: mgr Iwona Lewandowska-Maćkowiak

Wicedyrektor: mgr Marzena Rokita

 

Nauczyciele:

2015/2016 2016/2017
 1. Augustynowicz Jolanta
 2. Besz Wiesława
 3. Chytry Marcin
 4. Czujowski Artur
 5. Duda Magdalena
 6. Gębala Aneta
 7. Góral Konrad
 8. Hajdun Eugenia
 9. Jaskulska Beata
 10. Konopacka Amelia
 11. Łuszczek Małgorzata
 12. Maciejewski Sylwester
 13. Moczulska Renata
 14. Motyka Kamil
 15. Nowacka Agnieszka
 16. Nowak Aneta
 17. Nowicka Honorata
 18. Posacka Małgorzata
 19. Posacki Jacek
 20. Reszelska Elżbieta
 21. Rokita Izabela
 22. Rybka Małgorzata
 23. Sobańska Anna
 24. Socha Małgorzata
 25. Stryjewska Elżbieta
 26. Strzelecki Sławomir
 27. Stachowiak-Szyszka Elżbieta
 28. Susser Alicja
 29. Suwalska Katarzyna
 30. Szwarczyńska Alina
 31. Waleńska Anna
 32. Warkoczyk-Olejnik Danuta
 33. Ziarko Marek
 34. Żarczyńska Justyna
 35. Żuber Leszek

1. Besz Wiesława

2. Bień Kamila

3. Chytry Marcin

4. Czujowski Artur

5. Duda Magdalena

6. Hajdun Eugenia

7. Jaskulska Beata

8. Kazaryn Alina

9. Konopacka Amelia

10. Lewandowska - MaćkowiakIwona

11. Łuszczek Małgorzata

12. Maciejewski Sylwester

13. Moczulska Renata

14. Nowacka Agnieszka

15. Nowak Aneta

16. Nowicka Honorata

17. Posacka Małgorzata

18.Posacki Jacek

19. Reszelska Elżbieta

20.Rokita Izabela

21. Rokita Marzena

22. Rybka Małgorzata

23. Sobańska Anna

24.Socha Małgorzata

25. Stryjewska Elżbieta

26. Strzelecki Sławomir

27. Stachowiak - Szyszka Edyta

28.Süsser Alicja

29.Suwalska Katarzyna

30.Szwarczyńska Alina

31. Topolnicki Zbigniew

32.Waleńska Anna

33.Waroczyk-Olejnik Danuta

34. Ziarko Marek

 

 

Pracownicy niepedagogiczni:

 1. Zenon Maleszka – główny księgowy
 2. Grażyna Hara-Żuber – sekretarz szkoły
 3. Małgorzata Mogiłka – specjalista ds. ekonomicznych
 4. Barbara Szymańska – starsza woźna
 5. Jan Golec – starszy konserwator
 6. Małgorzata Borowiak – sprzątaczka
 7. Justyna Chaba – sprzątaczka
 8. Halina Izydorczyk - sprzątaczka


.