Liceum 12.01.2018r.      
E.Stryjewska 3 3_r A.Nowacka  
  4 3_r R.Moczulska świetlica
  5 2_r A.Konopacka  
  6 2_r R.Moczulska świetlica
A.Sobańska 5 1dgr. zwolnieni do domu
  6 3agr. zwolnieni do domu
M.Kozal 1 2_r zwolnieni na 3 lekcję
  2 2_r zwolnieni na 3 lekcję
  3 1c M.Łuszczek za 1l.
  4 1b R.Moczulska świetlica
E.Stachowiak-Szyszka 1 3cgr. zwolnieni na 2 lekcję
  2 3dgr. R.Moczulska świetlica
  4 2bgr. K.Suwalska