Liceum 14.11.2017r.      
A.Nowak 2 3b A.Konopacka  
  3 3c W.Besz  
  4 3c R.Moczulska świetlica
E.Stryjewska 1 2_r zwolnieni na 3 lekcję
  2 2_r zwolnieni na 3 lekcję
  4 1d I.Lewandowska  
  5 1a R.Moczulska świetlica
  6 1c zwolnieni do domu
Uczniowie klas 2c, którzy nie uczestniczą w wycieczce, lekcje wg planu kl. 2d.