• Organizacja egzaminu

     

     

  • Sekretariat czynny codziennie dla absolwentów w godzinach 8:00 – 13:00. Ab zachować zasady bezpieczeństwa, proszę o załatwianie spraw wg poniższego harmonogramu:

SEKRETARIAT