• 2 czerwca 2020r. – wtorek, aula: Uroczyste rozdanie świadectw absolwentom oraz szkolenie dot. procedur maturalnych, wg harmonogramu:

       • godz. 10:00klasy: III b, III d
       • godz. 11:30 klasy III a, III c

   

  Zdający, którzy ze względów zdrowotnych, nie mogą zakrywać ust i nosa, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły nie później niż do 29 maja 2020r. (piątek)

   

   

 • Sekretariat czynny codziennie dla absolwentów w godzinach 8:00 – 13:00. Ab zachować zasady bezpieczeństwa, proszę o załatwianie spraw wg poniższego harmonogramu:

SEKRETARIAT