Dzień z prawem na SWPS
Vice mistrzostwo I LO - piłka nożna halowa dziewcząt
Euroweek 2020
I miejsce - piłka nożna halowa I LO!!!

2 czerwca 2020r. – wtorek, aula: Uroczyste rozdanie świadectw absolwentom oraz szkolenie dot. procedur maturalnych, wg harmonogramu:

      • godz. 10:00klasy: III b, III d
      • godz. 11:30 klasy III a, III c

 

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych, nie mogą zakrywać ust i nosa, powinni o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły nie później niż do 29 maja 2020r. (piątek)