Dzień z prawem na SWPS
Vice mistrzostwo I LO - piłka nożna halowa dziewcząt
Euroweek 2020
I miejsce - piłka nożna halowa I LO!!!

Listy uczniów przyjętych wywieszone są w holu szkoły. Informujemy, że szkoła prowadzi nabór uzupełniający wg harmonogramu:

- 26-30.07 - złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz z kopiami świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminy (podania dostępne są na stronie internetowej szkoły, w zakładce "rekrutacja")

- 21.08 - podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (listy zostaną wywieszone w holu szkoły)

- 21-28.08 - potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez kandydatów zakwalifikowanych, w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i wyników egzaminu

- 30.08 - podanie listy kandydatów przyjętych