Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Dzień Edukacji Narodowej
Klub kawalerów - premiera spektaklu
Wymiana polsko-niemiecka
infor  Poniżej  publikujemy  harmonogram poprawkowych egzaminów maturalnych – sierpień 2017

 

 

Pisemne poprawkowe egzaminy maturalne:

MATEMATYKA - 22 sierpnia 2017 (wtorek), Technikum Leśne, godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00.

Zdający przychodzą o godz 8.30 z dowodem osobistym.

 

Ustne poprawkowe egzaminy maturalne:

JĘZYK ANGIELSKI - 23 sierpnia 2017 (środa), I Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Miliczu, godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00.

 

JĘZYK POLSKI - 23 sierpnia 2017 (środa), Technikum Leśne, godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00.

Zdający przychodzą o godz 8.45 z dowodem osobistym.